ΧΑΙΡΕΤΕ ΑΓΙΕ ΑΒΕΛ ΠΡΟΠΑΤΟΡΑ & ΑΓΙΕ ΛΑΖΑΡΕ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΕ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΕ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΚΥΠΡΟ!

https://franceofmyheart.wordpress.com

FRANCE OF MY HEART

City of lights

-123-

Χαιρετισμοί στόν Ἅγ. Προπάτορα Ἄβελ

(20/3 & Κυριακή Προπατόρων)

& στόν Ἀγ. Λάζαρο τόν τετραήμερο καί φίλο τοῦ Χριστοῦ,

Ἐπίσκοπο Κιτίου τῆς Κύπρου & ἱεραπόστολο Μασσαλίας τῆς Γαλλίας

(17/3 & Σαββάτο Λαζάρου, +63)

[ἀνακ. λειψ. 4/5 & 17/10]

 

Χαῖρε, Ἄβελ Πρωτομάρτυρα τῆς Γῆς·

Χαῖρε, υἱέ τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας·

 

Χαῖρε, Λάζαρε φίλε τοῦ Χριστοῦ·

Χαῖρε, ἀγαπητέ ἀδελφέ τῆς Μάρθας καί τῆς Μαρίας·

 

Χαῖρε, Ἄβελ εὔωδιαστό ἄνθος τοῦ φυτοῦ ἀβελία·

Χαῖρε, Λάζαρε ἀναστάσιμη ἀβελία στά χέρια τοῦ Θεοῦ·

 

Χαῖρε, Ἄβελ ὅτι γεννήθηκες ἄνθος ἔξω ἀπ’ τόν Παράδεισο·

Χαῖρε, ὅτι μακάριος εἰσήλθες στόν Παράδεισο τοῦ Οὐρανοῦ·

 

Χαῖρε, Προπάτορα Ἄβελ τέταρτε ἄνθρωπε τῆς Γῆς·

Χαῖρε, Λάζαρε τετραήμερε ἀναστάντα τοῦ Χριστοῦ·

 

Χαῖρε, Λάζαρε Ἐπίσκοπε Κιτίου τῆς Κύπρου

Χαῖρε, ἱεραπόστολε τῆς ὄμορφης Γαλλίας

 

Χαίρετε, Ἅγιοι Ἄβελ καί Λάζαρε!

Ἀπο τήν Ποιητική μου Συλλογή

“Ζωγραφίζοντας Φύλλα…”

Άβελ-Ἀναστάσιος Γκιουζέλης

http://avepoems.wordpress.com

AVE POEMS

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s