ΓΑΛΛΙΑ: ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ ΑΚΟΜΗ & ΟΤΑΝ ΖΟΥΣΕ – ΖΗΝΑΪΔΑ ΖΟΥΛΙΕΜ (ZINAIDA JULEM)

COMING HOME - ORTHODOXY ╰⊰¸¸.•¨* ST JOHN MAXIMOVITCH & ST KEVIN OF IRELAND

fzrgjlu

http://stjohnmaximovits.wordpress.com

Ζηναΐδα Ζουλιέμ (ZinaidaJulem), Γαλλία:

«Θα σᾶς διηγηθῶ τώρα ἄλλο ἕνα θαυμαστό γεγονός. Ἡ Ἑλένη Παύλοβα, ὅταν ἦταν μικρό κοριτσάκι, ἀγαποῦσε τόν Ἅγιο Ἰωάννη Μαξίμοβιτς πάρα πολύ. Κάποτε, ὅταν ἐκεῖνος ζοῦσε ἀκόμα, ἦρθε καί μοῦ εἶπε ἡ μικρή: “Θεία Ζηναΐδα, ἔχω μιά κρεατοελιά στήν πατούσα τοῦ ποδιοῦ μου, ἡ ὁποία δέν μπορεῖ νά φύγη, παρά μόνο μέ χειρουργεῖο, ἀλλά ὅμως φοβάμαι τίς χειρουργικές ἐπεμβάσεις. Αὔριο θά πρέπη νά πάω στό νοσοκομεῖο γιά τήν ἐπέμβασι. Τά πάντα εἶναι κανονισμένα, ἀλλά ἐγώ ὅμως δέν θά πάω, γιατί φοβάμαι”.

“Γιατί δέν ζητᾶς ἀπό τόν Ἅγιο Ἰωάννη Μαξίμοβιτς νά προσευχηθῆ γιά σένα; Καί τότε, θά μποροῦσες νά πᾶς μέ ἡρεμία στήν ἐπέμβασι”, τῆς ἀπάντησα.

Μέ τήν παιδική της ἁπλότητα, ἐκείνη τή στιγμή προσευχήθηκε στόν Ἅγιο. Δέν τοῦ ζήτησε μόνο νά ἔχη ἐπιτυχία ἡ ἐπέμβασι, ἀλλά τόν παρακάλεσε νά τήν ἀποφύγει ἐντελῶς. Δέν τοῦ ἔγραψε κᾶν κάποιο γράμμα, ἁπλά τοῦ μετέφερε τόν πόνο της μέ…

View original post 156 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s